Lapis Lazuli Engrave Reiki Sphere Ball

Itam : Reiki Ball

Stone : Lapise Lazuli

Size : 40 to 60

Use : Metaphysical

Techinque : Handmade

Code  :     BRA#220

Please Register to see Wholesale Price.